DET STÖRSTA HOTET MOT BITCOINS EXISTENS – DEL 2

I del 1 av denna miniserie så diskuterade vi hur Bitcoin kan komma att utgöra ett politiskt hot vid händelse av att det skulle växa sig för stort. Ingen fungerande stat kommer att stå med armarna i kors på åskådarbänk och se på när maktmattan dras undan fötterna på dem. Självklart kommer ingen stat att…
Läs mer