Hur väljer jag aktier till Vinnarportföljen?

Hur påverkar rådande trender i världen ett visst område eller enskilt företag. Genom omvärldsanalys försöker jag hitta aktier som har en ljus framtid.