Presentation av Vinnarportföljen!

Målet med vinnarportföljen är att hitta bolag som är tidigt ute i ett område den så kallade ”samlade analytikerkåren” underskattar.