Riktlinjer

Riktlinjer

Vill du bekräfta dina färdigheter som trader och samtidigt inspirera andra? Då har du kommit helt rätt!

Förra gången gjorde den succé. Nu öppnar vi åter igen upp en lucka för social trading.
Social trading ger dig som aktiv handlare möjligheten att gå från kolbit till färdigslipad diamant. Det är tradingens svar på talangjakt där vi avser vaska fram landets största tradingtalanger. För dig som går hela vägen erbjuder vi dig betald anställning i Augeres traderstall.

Som alltid i gallringar följer en rad kittlande eldprov, och allt enligt tydligt utsatta riktlinjer. För att bli en officiellt verifierad tradingtalang, en diamant, måste du genomgå tre olika nivåer. Successivt klättrar du uppåt i rang beroende på hur dina trades faller ut. Om du lyckas ta dig igenom alla kvalifikationer för nivåerna blir du till slut verifierad och kan dela dina trades i det virtuella handelsgolvet.

Villkor: Alla positioner skall delas enligt Augeres utsatta riktlinjer. Bolag med låga börsvärden får inte delas då de kan orsaka otillbörlig kurspåverkan.
Märk väl att vi har vi ett maxtak på antalet deltagare i Social Trading för denna omgång. Det är first come, first served.
Först registrerar du ditt intresse via formuläret. Därefter påbörjar du nivå 1.
För att ta sig igenom Social Trading och bli en verifierad trader av Augere behöver en man gå igenom nedan process som tar 3 månader.

Nivåer

De traders som uppnår statusen Verifierad Trader erhåller följande:
– Signerat diplom av Massi
– Individuellt anpassad månadsersättning baserad på prestation och engagemang
– En egen kanal i det virtuella handelsgolvet
– Tillgång till vårt kontor för att interagera och utbyta idéer med andra traders

Nivå 1:
Alla medlemmar får ett försök att ta sig vidare. Om man misslyckas är man välkommen att försöka på nytt vid nästa antagning av Social Trading.
Minimumantal affärer per månad: 10
Total P/L: 3%
Maximal förlust: -10%

Nivå 2:
Här får medlemmarna två försök att ta sig vidare. Om man misslyckas faller man tillbaka ned till nivå 1.
Minimumantal affärer per månad: 10
Total P/L: 7%
Maximal förlust: -10%

 Nivå 3:
Handeln i denna nivå sker enligt friare ramar och avser representera den organiska handel som tradern förväntas göra som Verfierad Trader. Detta ger Augere en djupare inblick i traderns personliga handelsstil, samt vilken handelsfrekvens som står att vänta. En individuell genomgång görs även för att bedöma traderns samlade prestation och riskhantering genom nivåerna 1-3. Några av de faktorer som bedöms är:

Total historik: Detta inkluderar att analysera deras handelsaktivitet, affärshistorik, resultat över tid, riskhantering och andra relevanta faktorer.

Djupgående analys av riskhantering: En viktig aspekt i nivå 3-utvärderingen är analys av riskhantering. Detta innebära att analysera maximal drawdown, risk/reward-förhållande, användning av stop-loss och andra riskhanteringsstrategier.

Stabilitet: Det innebär att analysera hur väl de har lyckats upprätthålla en jämn och positiv avkastning över längre tidsperioder. En traders förmåga att undvika stora fluktuationer och volatilitet i sin handelsprestation.

Personlig intervju: För att ytterligare bedöma kompetens och bilda en bättre förståelse för tankesätt och strategi kommer en personlig intervju genomföras i nivå 3. Detta ger oss en möjlighet att ställa frågor, diskutera handelsmetoder och få en mer djupgående insikt i en traders förmåga och kunskaper.

Vill du bekräfta dina färdigheter som trader? Då har du kommit helt rätt.