En orättvis fördel på börsen

Hur kan 50 år av samlad tradingerfarenhet hjälpa dig?​

Allmänna Villkor


Vilka är Augere?

Augere AB med org.nr 559317-7537 (Augere AB, Skeppargatan 57, 114 59 Stockholm, info@augere.se) är ett svenskt företag som erbjuder ett medlemsbaserat community med fokus på handel i finansiella instrument och nyheter.


Vi riktar oss huvudsakligen till privatpersoner i Sverige. Ingen personlig rådgivning eller rekommendationer förekommer på Augeres hemsida, via mail eller sms från Augere eller i vårt community.


Genom att använda vår hemsida samt köpa våra tjänster godkänner du dessa villkor, vår integritetspolicy samt att du intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta.


För att ta del av Augeres tjänster och community så behöver du köpa en av våra tre prenumerationstjänster – Basic , Trader och Pro.


Våra tjänster
Freemium – Tillgång till en liten del av Augeres community
Premium – Tillgång till allt i Augeres community plus ytterligare analysverktyg och funktioner


Du som konsument har rätt att ångra ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar från att du tecknade det första gången. Vid återköp, vänligen använd ångerblanketten från konsumentverket som du hittar här: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf


I samband med att du köper en prenumeration av Augere debiteras du, prenumerationen samt debiteringen fortlöper tills du väljer att avsluta den. Du kan välja att prenumerera på längre tidsperioder, då betalar du i förväg och det förnyas automatiskt i slutet av perioden.


Priserna för Augeres tjänster är de som anges på Augeres hemsida vid tidpunkten då du gör din beställning. Priserna inkluderar moms, skatter och andra transaktionsavgifter.


När betalningen är genomförd kommer du att motta en skriftlig bekräftelse på ditt köp via den e-postadress som du angivit i beställningen.


Du kan betala med VISA eller MasterCard genom de betallösningar som vår betaltjänstleverantör Stripe tillhandahåller. När du lägger en beställning godkänner du även betaltjänstens villkor och integritetspolicy. Stripes integritetspolicy finner du här: https://stripe.com/en-se/privacy


För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, vad det innebär för dig samt hur du kan tillvarata dina rättigheter läs gärna vår integritetspolicy som du hittar här: https://augere.se/integritetspolicyAnvändning av våra tjänster

För att kunna bli medlem måste du vara minst 18 år.


Medlemskapet är personligt och det är inte möjligt att överlåta till en annan juridisk eller fysisk person.


Som Medlem får du inte:
(a) Göra tjänsterna tillgänglig för någon annan;
(b) Använda tjänsten för att lagra eller överföra intrångsgörande, ärekränkande eller annars olagligt eller skadeståndsgrundande material, eller att lagra eller överföra material som gör intrång i tredjemans integritet, eller att skicka, ladda upp, distribuera, sprida eller erbjuda att göra samma sak med avseende på olagligt, ärekränkande, trakasserande, missbrukande, bedrägligt, intrångsgörande, obscent eller på annat sätt stötande innehåll.
(c) Spela in, återpublicera eller vidaredistribuera något innehåll eller material från tjänsterna;
(d) Genomföra marknadsföring genom s.k. spam;
(e) Felaktigt föreställa dig själv eller källan till ett e-mail;
(f) Störa andra användares användning av Tjänsten; eller
(g) Bidra till ansvarslös distribution av samlingar eller sammanställningar av personuppgifter.


Friskrivningar och ansvarsbegränsningar
Augere står inte under Finansinspektionens tillsyn. Produkter, tjänster och information som härrör från Augere utgör inte individuell personlig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, och inte heller utgör dessa finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. All information som Augere förmedlar inom värdepappershandel är allmänt hållen information.


Medlemsbaserat community
Augere är i huvudsak ett community som äger rum i en Discordgrupp. Augere avser att vara ett fritt forum i den bemärkelsen att det medlemmarna själva ansvarar för sina ageranden. Det är inte tillåtet att försöka manipulera börskurser via Augere.


Inte rådgivning
Produkter, information och tjänster som Augere tillhandahåller ska under inga omständigheter uppfattas som enskilda personliga investeringsrekommendationer enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Inget som Augere kommunicerar via vare sig email eller i Discordgrupper utgör en riktkurs eller en lämplig värdering av olika tillgångar.


Skatter
Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom eller påförs Augere.
Augere råder alla medlemmar att göra en egen självständig analys av olika tillgångar eller kontakta sin finansiella rådgivare innan medlemmen investerar i dem. All handel med finansiella instrument innebär en risk och du riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.


Augere ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten i tjänsterna och inget ansvar kan göras gällande för eventuella felskrivningar eller utelämnanden. Som medlem ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Därför är det ditt eget ansvar att göra din egen analys innan du köper eller säljer finansiella instrument. Augere ansvarar inte för eventuella vinster eller förluster vid din köp eller försäljning av värdepapper som kan härröra från din användning av våra tjänster.


Information, beräkningar, bedömningar och värderingar i Augeres tjänster lämnas i utbildningssyfte. Augere tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen som tillhandahålls i vårt community. Augeres tjänster utförs enbart i utbildningssyfte. Det är upp till var och en att välja vad man sedan gör med informationen.


Du förstår och godkänner att Augeres tjänster utförs utan garantier, inte är rådgivning och att du ansvarar själv för eventuella vinster och förluster som följer av dina investeringar.


Augere kommer alltid att sträva efter att tjänsterna fungerar som de ska och att hemsidan underhålls, men Augere kan inte hållas ansvariga för förluster, eller liknande händelser, som beror på tekniska fel med tjänsterna. Om du upplever några tekniska problem med tjänsterna ber vi dig kontakta oss via info@augere.se.


Ångerrätt
Vi tillämpar en fjorton (14) dagars ångerrätt för tjänster inhandlade på distans räknat från den dag då avtalet tecknades. Det betyder att du som kund måste uppmärksamma Augere på att du ångrar ditt köp inom fjorton (14) dagar från den dag du ingick i vårt medlemskap och accepterade våra allmänna villkor. Vänligen notera att ångerrätten endast gäller för konsumenter. Använd ångerblanketten från konsumentverket som du hittar här: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf


Vid åberopande av ångerrätt sker återbetalning av köpesumman så snart som möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar. I ditt meddelande till oss måste du tydligt ange att du ångrar ditt köp.


Immateriella rättigheter
Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig tillhör dig och du tar fullt ansvar för att du har rätt att ladda upp de bilder som du tillhandahåller Augere. Augere har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Detta innebär bland annat att Augere har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till någon av våra samarbetspartners som hjälper oss med drift och administration av vår hemsida och tjänster.


Allt innehåll och material som är tillgängligt via tjänsterna är skyddat av Augeres upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrättslig lag.
Det är inte tillåtet att, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Augere, kopiera, distribuera, reproducera, publicera, eller på annat liknande sätt använda tjänsternas innehåll annat än för enskilt personligt bruk.


Uppdatering av Villkoren
Augere kommer ständigt sträva efter att uppdatera och förbättra tjänsterna, vilket innebär att dessa villkor kan komma att förändras och anpassas över tid. Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera villkoren. Eventuella uppdateringar kommer att tillkännages genom en eller flera av våra informationskanaler, exempelvis via sms, e-post eller hemsidan enligt vad som krävs enligt lag.


Ändringarna är giltiga och tillämpliga från att du accepterat de nya Villkoren (i samband med tecknande av nytt medlemskap) eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna enligt punkten ovan. Augere rekommenderar ändå att du regelbundet besöker hemsidan för att hålla dig uppdaterad om våra gällande Villkor.


Övriga villkor
Vi har rätt att tilldela våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon tredje part. Dessutom har vi rätt att anlita en underleverantör för att utföra våra skyldigheter enligt dessa villkor.


Om ägandet av Augere skulle förändras kan vi överföra din information, medlemskap och användarkonto till en annan juridisk enhet så att dessa fortsätta tillhandahålla dig tjänsterna. Denna nya juridiska enhet måste fortfarande uppfylla de åtaganden som vi har till dig genom dessa villkor och genom vår integritetspolicy.


Dessa villkor med förbehåll för eventuella ändringar, modifieringar eller överenskommelser som du gör med oss, ska utgöra hela avtalet mellan dig och oss för tjänsterna och all användning av tjänsterna. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle anses ogiltiga av domstol eller på annat sätt av behörig jurisdiktion, kommer den bestämmelsen endast begränsas till det minsta möjliga nödvändiga och de övriga villkoren kommer fortsatt att gälla.


Tvistelösning
I första hand löser vi problem genom dialog. Vänligen hör av dig till oss via info@augere.se så ska vi göra vårt bästa för att hantera dina frågor och ärenden. Våra kontaktuppgifter finns även på vår hemsida.
Svensk lag gäller för Augers tjänster och detta avtal, utan tillämpning av dess lagvalsregler.


Du som konsument har rätt att använda EU kommissionens Online Dispute Resolution Platform för att hantera klagomål som inte går att lösas genom dialog, som nås via denna länk:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV
Vi kommer att lösa eventuella tvister vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.Augere är ett mediebolag som publicerar köp- och sälj-analyser i olika tillgångar.

Augere har utgivningstillstånd och det som publiceras omfattas av tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regelverk.


Inget av det vi delar är personliga investeringsrekommendationer eller råd.


Tänk på att handel med värdepapper innebär en risk för att du förlorar hela din investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.